iHUB-samhällsinformation

En kurs med fokus på föräldraskap och det lokala närsamhället

eu flagga.png

iHUB Öppna förskolan – Hela familjen i centrum!

 En HUB är detsamma som ett nav, dvs en plats där många verksamheter och aktörer samlas på en gemensam arena för att underlätta för projektets målgrupp, den nyanlända familjen. På öppna förskolan finns redan den här arenan för att mötas. iHUB:s syfte är att målgruppen nyanlända föräldrar lättare ska kunna ta del av utbudet i samhället så att vägen in i det nya landet blir enklare. Det har vi gjort genom vår egen verksamhet med uppsökande verksamhet och samhällsinformation samt genom att bjuda in lokalsamhället till samverkan. På Öppna förskolan knyter vi nya kontakter med nyanlända föräldrar som vi bjuder in till vår verksamhet och gemenskap för att ge dem en bättre integration tillsammans och i samverkan med det närliggande lokalsamhället. Tillsammans gör vi vägen in i Sverige lättare!

En kurs med fokus på föräldraskap och det lokala närsamhället.

På Öppna förskolans iHUB-kurser erbjuds samhällsinformation med fokus på föräldraskap och koppling till det lokala närsamhället på Uppsalas sex öppna förskolor. iHUB-kursen är på 15 veckor och tar upp följande fem teman; Förskola/Skola, Hälsa, Kultur/Fritid, Påverkan och Utbildning/Arbete. Varje tema har en lokal anknytning och samverkan sker med lokala aktörer. I iHUB-kurserna tar vi bland annat upp; Öppna förskolan, förskolan och skolan i närområdet. Var ligger vårdcentralen i närområdet? Vad kan man göra i naturen? Var ligger biblioteket? Hur fungerar en demokrati? Vilka rättigheter och skyldigheter finns det?

Målet är en ökad förståelse för det nya landet Sverige och en ökad empowerment för föräldraskapet, delaktighet och integration.

Intresserad att veta mer? Ta gärna kontakt med

Nadja Boucheloukh
Pedagog/ iHUB- Samordnare
Gottsunda öppna förskola Kristallen
Mobil: 0730-71 12 42
E-post: nadja.boucheloukh-m@uppsala.se

Anna Hanning
Chef Öppna förskoleverksamheten/ Föräldravägledningen Triple P
tfn:018-7275651
E-post: anna.hanning@uppsala.se

Uppdaterad: