Måndag kl. 9-12 Tisdag kl.14-17 Fredag kl. 9-12

Dessa tider är för dig som har barn i åldrar upp till sex år (till det att barnet börjar i förskoleklass).

Fika på måndagar och fredagar kl 10.00 finns att köpa till självkostnadspris.Du kan även ha med eget om du vill.

Sång kl 11.00.

Tisdagar finns fikat framme kl.14 och sången är kl.15.30.

.

Uppdaterad: