Grupp 0-12 månader

Måndagar kl 13-15.30. Onsdagar kl 9-12

Denna tid är för dig som har barn upp till ett år (0-12 månader). Du har möjlighet att komma i en lugnare miljö med ditt barn.Du kan som förälder komma och träffa andra vuxna med barn i samma ålder och ditt barn får vänja sig att träffa andra vuxna och barn. Vid varje tillfälle har vi babysång och även fika.

                            

Sångstunden i våra småbarnsgrupper är anpassade för de små barnen, för att stimulera deras utveckling i bla språk, motorik, känslor och sinnesträning. Sångstunden stärker även anknytningen mellan dig och ditt barn, som en viktig del i barnets utveckling. 
Sångstunden börjar kl 14 på måndagar och kl 11 på onsdagar.


På måndagar har vi fika efter sången (till självkostnadspris) och på onsdagar finns fikat framme vid kl 10.

Uppdaterad: