Måndagar kl 13-15.30. Onsdagar kl 13-15.30.

Denna tid är för dig som har barn upp till ett år (0-12 månader). Du har möjlighet att komma i en lugn miljö med ditt barn.Du kan som förälder komma och träffa andra vuxna med barn i samma ålder och ditt barn får vänja sig att träffa andra vuxna och barn. Vid varje tillfälle har vi babysång och även fika.

                            

Sångstunden i våra småbarnsgrupper är anpassade för de små barnen, för att stimulera deras utveckling i bla språk, motorik, känslor och sinnesträning. Sångstunden stärker även anknytningen mellan dig och ditt barn som en viktig del i barnets utveckling. Du behöver inte kunna sjunga, det viktigaste är att förmedla glädje till ditt barn när ni deltar tillsammans.
Sångstunden börjar kl. 14.

Vi har fika efter sångstunden (till självkostnadspris). Självklart kan man även ha med sig eget fika.

Uppdaterad: