Måndagar kl 13-15.30. Onsdagar kl 13-15.30.

Denna tid är för dig som har barn upp till ett år (0-12 månader). Du har möjlighet att komma i en lugnare miljö med ditt barn.Du kan som förälder komma och träffa andra vuxna med barn i samma ålder och ditt barn får vänja sig att träffa andra vuxna och barn. Vid varje tillfälle har vi babysång och även fika.

                            

Sångstunden i våra småbarnsgrupper är anpassade för de små barnen, för att stimulera deras utveckling i bla språk, motorik, känslor och sinnesträning. Sångstunden stärker även anknytningen mellan dig och ditt barn, som en viktig del i barnets utveckling. 
Sångstunden börjar kl 14.

Vi har fika efter sångstunden (till självkostnadspris).

Uppdaterad: