Familjecentrerat arbete Gamla Uppsala/Nyby familjecentral

Heidenstams öppna förskola är en del i Gamla Uppsala/Nyby familjecentral där vi gemensamt arbetar för familjernas bästa. Vi har ett nära samarbet med Uppsala kommuns familjeenhet Ling och mödra- barnhälsovården på Nyby vårdcentral.

Här kan du läsa om MVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om BVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om familjeenheten Ling

Uppdaterad: