Familjecentrerat arbete Gamla Uppsala/Nyby familjecentral

Heidenstams öppna förskola är en del i Gamla Uppsala/Nyby familjecentral där vi gemensamt arbetar för familjernas bästa. Vi har ett nära samarbet med Uppsala kommuns familjeenhet Ling och mödra- barnhälsovården på Nyby vårdcentral.

Här kan du läsa om MVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om BVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om familjeenheten på Ling

Uppdaterad: