Välkommen till öppna förskolan

Heidenstams öppna förskola är en del i Gamla Uppsala/Nyby familjecentral och välkomnar familjer som är hemma med barn 0-upp till 6 år.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och vuxna.

Till oss kan du som förälder, mor - farförälder eller annan nära vuxen, komma med ditt/dina barn och träffa andra barn och vuxna.

Här ges möjlighet till kontakt och gemenskap för både barn och vuxen. Ni kan bla leka, sjunga och fika. 
Fika finns att köpa för en liten kostnad och man kan även ha med sig eget fika/mat.
Sång och rytmik erbjuds i varje grupp och är en möjlighet för dig och ditt barn att delta i en rolig stund tillsammans som även är utvecklande för barnet,

Olika aktiviteter ordnas under terminen och vår planering finns att läsa här under nyheter och på vår facebooksida.


Vi har olika grupper och tider beroende på barnens ålder, under alla dagar i veckan. Se våra grupper och öppettider.
Ni väljer själva vad som passar er bäst, och när och hur ofta ni vill komma. Som vuxen ansvarar du själv för ditt barn under besöket.

Ingen föranmälan behövs och ni kan komma och gå som ni vill under våra öppettider. Verksamheten är gratis. All personal i vår verksamhet har tystnadsplikt.

Två utbildade pedagoger arbetar på Heidenstams öppna förskola.

Alla kommunala öppna förskolor i Uppsala har i uppdrag att arbeta områdesvis i ett familjecentrerat arbete där mödrahälsovård- barnhälsovård samt socialtjänstens familjeenheter samverkar.
Läs mer om familjecentrerat arbete i Gamla Uppsala/Nyby familjecentral.

Uppdaterad: