Familjeenheten till tvillinggruppen 14/11

Tisdag 14 november kl.10-11 kommer Sofie och Ulrika som jobbar som familjebehandlare och berättar om sin verksamhet på familjeenheten Ling.

I korthet.

Till familjeenheten kan familjer med barn och ungdomar mellan 0 och 20 år i Uppsala kommun vända sig. Dit kan ni komma och prata om det som är svårt i familjerelationerna och föräldraskapet. 

Att få stöd och hjälp av familjeenheterna kostar ingenting. De arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

10 november 2023