Besök av familjeenheten 9/2

Fredag 9 februari kl.10.30-12 finns familjebehandlare från familjeenheten Ling med i vår verksamhet. 

Om du som förälder känner att du kanske behöver få hjälp och stöd med frågor och funderingar om föräldraskap, kommunikation med den andra förälder eller svårigheter att hantera ditt barn, så kan du passa på att prata med våra familjebehandlare.

Vill du veta mer om familjeenheten Ling läs här.

 

8 februari 2024