Ändrat maxantal besökare

Uppsala har just nu en pågående epidemi av RS-virus som framförallt kan drabba barn under sex månader extra hårt. För att trots detta ändå kunna fortsätta hålla öppet har vi beslutat att under denna och  nästkommande veckorna, 42-43-44 minska antalet besökare i våra grupper ännu mer.

 I vår småbarnsgrupp för barn upp till 12 månader är maxantalet nu 5 vuxna besökare och vår förmiddagsgrupp har maxantal 10 vuxna besökare. Ta gärna med egen leksak till ditt lilla barn.

Vi ber alla ta ansvar för att som tidigare, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom på vuxen eller barn, fortsätta hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Håll i och och håll ut!

Ny information kommer under vecka 44.

19 oktober 2021