Ändrade öppettider 3/5

Onsdagen 3 maj kommer ha något ändrad öppettid.

Tvillinggruppen öppet kl.9-12

Småbarnsgrupp 0-12 månader öppet kl.14-16 (sång kl.14). 

26 april 2023