Familjecentrerat arbete Gamla Uppsala/Nyby familjecentral

Heidenstams öppna förskola är en del i Gamla Uppsala/Nyby familjecentral där vi gemensamt arbetar för familjernas bästa. Vi har ett nära samarbet med Gamla Uppsala familjeenhet och mödra och barnhälsovården på Nyby vårdcentral.

Här kan du läsa om MVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om BVC på Nyby vårdcentral

Här kan du läsa om Gamla Uppsala familjeenhet

13 augusti 2017