Babygrupp 0-6 månader

Onsdagar kl 13-15.30

Denna tid är för dig som har barn upp till sex månader (0-6 månader). Du har möjlighet att komma i en lugnare miljö med ditt barn. Du kan som förälder komma och träffa andra föräldrar med barn i samma ålder, och ditt barn får vänja sig att träffa andra barn och vuxna.

Vid varje tillfälle har vi babysång och fika.
Våra sångstunder är anpassade för de små barnen för att stimulera deras utveckling i bla språk, motorik, känslor och sinnesträning.
Sångstunden stärker även anknytningen mellan dig och ditt barn som en viktig del i barnets utveckling. Babysången startar kl 14 med fika (till självkostnadspris, endast kontant betalning) efter sången.

21 december 2017