Grupp 0-6 år

Måndag kl 9-12 Onsdag kl 9-12 Torsdag kl 14-17 Fredag kl 9-13

Dessa tider är för dig som har barn i åldrar upp till sex år.

Fika kl 10.00 finns att köpa till självkostnadspris(vi tar endast kontant betalning). Du kan även ha med eget om du vill.

Vi har alltid sångsamling kl 11.00. Sångsamlingen anpassas utifrån hur många besökare som är med och ålder på barnen.

På torsdagseftermiddagar har vi fika kl 14.30 och sångstund kl 15.30.

21 december 2017