Information om maxantal deltagare

Då spridningen av RS-virus fortfarande är hög i Uppsala och detta framförallt kan drabba barn under sex månader extra hårt, har vi beslutat att tillsvidare fortsätta med det minskade antalet besökare i våra grupper. Detta för att ändå kunna fortsätta hålla öppet med begränsningar.

 I vår småbarnsgrupp för barn upp till 12 månader är maxantalet 5 vuxna besökare och vår förmiddagsgrupp har maxantal 10 vuxna besökare. Ta gärna med egen leksak till ditt lilla barn.

Vi ber alla ta ansvar för att som tidigare, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom på vuxen eller barn, fortsätta hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Håll i och och håll ut!

Detta gäller tillsvidare.

3 november 2021